تبلیغات
دخترستان - مـــــــردی؟! به مـــن نشان بدهـ...!


مرد عجب موجودی ست...!
و زن چـــه موجود بی گناهی استــ . . .

پیاده از کنار زن گذشتی گفتی: "چندی خوشگله؟ "
سواره از کنارش گذشتی،گفتی:"برو پشت ماشین لباسشویی بشین"!

در صف نان نوبتش را گرفتی چون صدات بلندتر بود...
در صف فروشگاه نوبتش را گرفتی چون قدت بلندتر بود

زیر باران منتظر ناکسی بود، اونو هل دادی و خودت سوار شدی...
توی تاکسی خودتو به خواب زدی تا سر هر پیچ وزنت رو بندازی روی اون...

توی اتوبوس خودت را به خواب زدی تا مجبور نشی جایتو به اون تعارف کنی...
در سینما وقتی نیکی کریمی موقع زایمان فریاد کشید 

تو پشت سر اون بلند گفتی: " زهـــر مار"
در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت،فحش خواهر مادر بود...

در پارکـــ ،به خاطر بودن پسر نتوانست پاهایش را دراز کند!
نتوانسن به استادیوم بیاید ،چون تو شعارهای آبـــ نکشیده میدادی

اون باید پوشیده باشد تا تو دینت رو حفظ کنی
زن را ارشاد میکنند تا تو ارشاد شوی!!!

تو ازدواج نکردی و به او گفتی زن گرفتن حماقته...
اون ازدواج نکـــرد و به اون گفتی ترشیده

عاشق که شدی اونو به زنجــیر انحصار طلبی کشیدی
عاشق که شدی گفتی مادرت باید اونو بپسندد

اون باید لباسهایت را بشوره و اتو بزنه تا به تو بگویند خوش تیپــ
اون باید غذا بپزه و به بچه ها برسه تا به تو بگویند آقای دکـــــتر...

وقتی گفت پوشکـــ بچــه را عوض کن،گفتی بچه مال مادر است...
وقتی خواستی طلاقش بدهی،گفتی بچـــه مال پدر است...

.

.

.

مـــــــردی؟!

به مـــن نشان بدهـ...!تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : دختر زمستان | نظرات