تبلیغات
دخترستان - دُخـتر یَعنی...^__^
دخـتَر یـَعـنی وَقـتی حـآلِش گـِرفـتَس

آقـآش بـِشیـنه وُ مـوهـآشـو بـِبـآفـه

دُخـتَر یـعـنی کـَله ی اـونـآیی کـه خـوُدِشـونو بـَرآ آقـآش

شـیـریـن مـیکُنَن بـِکـَنـه :|
ـَعـنی
دُخـتَر ی عـَرـوس خـوُشگـِل آیـَنده

دُخـتَر یَعنی گـآهـی وَقتـآ پـیرهَن مـَردـونه آقـآشـو بـِپوشـه

و تـوش گـُم بـِشه

دُخـتَر یَعنی هَمیـشه یـکی هَست سَرش غـیرَتی شـه

بـآبـآش ، آقـآش ، دآدآشش

دُخـتَر یـَعنی دِلگـَرمییـه آقـآش

دُخـتر یَعنی بَلَد بـآشه وآسه آقـآش شـآل گَردَن بــِبـآفه

دُخـتر یـَعنی وَقتی آقـآش تـِلوزیـون مـیبـینـه خـَلی نـآمَحسـوس

خـودشو بـِچُپـونه تـو بَغلش...

تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : دختر زمستان | نظرات